Välkommen till Swedish Chasseur

Företagsidén är att producera jaktfilmer med unika jaktupplevelser av högsta kvalitet och där man även som tittare känner sig delaktig i själva jakten. Jaktfilmerna skall också ge tittaren tips och information så att man själv kan utöva jakten med den kunskap man fått från filmerna.

Swedish Chasseur har i första hand koncentrerat sig på att filma svensk rovdjursjakt så som bland annat björn- och lodjursjakt men arbetet med att lägga ännu fler resmål och jaktmarker till det filmbibliotek som ständigt utökas. Filmerna från Swedish Chasseur finns i fler språk varianter och sälj som DVD i välsorterade jakt och fritdsbutiker i europa. Även som filmrättigheter till olika TV bolag run om i europa.

Målet för Swedish Chasseur är att fortlöpande utveckla företaget genom att filma med innovativ teknik där strävan är att ge tittaren unika jaktsekvenser och maximal upplevelse. Säkerhet och etik är yttersta viktiga faktorer av för att filmerna ska kunna upplevas som inspirerande och kanske avgörande för tittarens nästa jakttur.